Børnebehandling

Børn med handicap

Vi har udebehandlinger

Børn med handicap som fx CP hører under den vederlagsfri fysioterapi og kan derigennem gå på vores hold samt modtage individuel behandling. Vi har udebehandlinger i enten hjemmet eller i daginstitutionen, hvor barnet er. Vi har et tværfagligt samarbejde med Regions Hospitalet.

Børn uden handicap

  • Børneterapi er relevant til børn med følgende udfordringer:
  • Børn der er langsommere til at tilegne sig færdigheder
  • Hypermobile børn
  • Urolige børn
  • ​Børn og unge med hovedpine
  • ​Motorisk usikre børn

Motorisk usikre børn

Motorisk usikre børn, er børn der kan virke kluntede og/eller langsomme til at tilegne sig færdigheder. De kan både finmotoriske og/eller grovmotoriske vanskeligheder, så som at holde balancen. Ofte er det børn der ikke har udviklet alderssvarende motoriske færdigheder – som for eksempel, at cykle, løbe stærkt eller hoppe i sjippetov.

At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for vanskeligheder hos barnet. Vanskeligheder der kan have stor betydning socialt og psykisk. Studier har vist, at der er god effekt af målrettet træning til at fremme børns motorik.

Vores fysioterapeut kan vurderer dit barns motoriske niveau og bevægemønster, og ud fra dette igangsætte en intervention eller specificere nogle tiltag, der forbedre motorikken.

Træningen foregår enten individuelt eller hold. Det er en ambition at barnet oplever træningen som leg og vores fysioterapeut deltager aktivt i legen