Fysioterapi

En fysioterapeut arbejder med menneskets krop

Fysioterapeuter er uddannet til at undersøge og behandle

En fysioterapeut arbejder med menneskets krop og bevægelser. Fysioterapeuter er uddannet til at undersøge og behandle problemer i bevægeapparatet.

Vi tilstræber altid, at behandlingen foregår som et samarbejde mellem fysioterapeut og patienten, ud fra devisen om, at patienten skal være aktivt deltagende i egen helbredelse, for derigennem at opnå det bedste resultat.

Du blive behandlet af den samme fysioterapeut

Som hovedregel vil du blive behandlet af den samme fysioterapeut hver gang du kommer. Fysioterapeuterne arbejder tæt sammen og ved vanskelige problemstillinger bruger vi hinanden som sparringspartnere.

Hvad sker der første gang du kommer til fysioterapeuten:

Den første gang du kommer til behandling, får du en grundig snak med din fysioterapeut om dit problem og din sygehistorie, for herved i fællesskab at sætte et mål for behandlingen.

Derefter foretager fysioterapeuten en undersøgelse af din kropsholdning og bevægelser. Det er alt sammen med til at give fysioterapeuten et helhedsbillede af dig og dine problemer.​