Vigtig information

Læs om vores vigtige information

Inden behandling

Hvis du inden din behandling modtager spørgeskemaer bedes disse venligst udfyldes, da dette er et redskab for fysioterapeuten for at kunne optimere dit forløbet. Husk dit sygesikringskort til hver behandling.

Behandling

Vi opfordrer generelt til at patienter under 18 medbringer en forældre til 1 gangs-undersøgelse. Dette skyldes at der i et behandlingsforløb kan være tillægsydelser, som vurderes at være gavnlige for resultatet af behandlingen. Derfor er det vigtigt at der første gang aftales hvordan disse situationer håndteres i forhold til betaling.

Træning

Husk at du grundet covid-19 skal booke tid for at træne hos os.

Adgangsforhold

Vi har stor fokus på handicapvenlige forhold. Vi har gode adgangsforhold, samt naturligvis handicaptoilet.

Det er også muligt at have barnevogn og klapvogn med helt ind på klinikken.

Persondatapolitik for patientbehandling

Ved FysioDanmark Højvenagen Fysioterapi – Hjørring – Læs den her: Personalepolitik

Forsikringer

Din forsikring dækker typisk de ydelser, der ligger indenfor den offentlige sygesikring på fysioterapi-området.

Vi har en række tilbud der ligger uden for rammerne af den offentlige sygesikring, og som med fordel kan supplere dit forsikringsbetalte behandlingsforløb. Du er velkommen til at forhøre dig om disse ydelser hos din fysioterapeut. Det er dit eget ansvar at have undersøgt hvad din forsikring dækker.

Patient sikkerhed

Hvis du har oplevet en utilsigtet hændelse på vores klinik, så har du mulighed for at indrapportere hændelsen til Dansk Patientsikkerhedsdatabasen. Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende for eksempel falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet eller får forsinket behandling, fordi henvisningen fra den praktiserende læge ikke er nået frem til rette modtager.

Link til pjece fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Rapportering om en utilsigtet hændelse. Vi hjælper dig gerne.

Patienterstatning

Hvis der sker skade på dig i forbindelse med behandling, som er foregået på vores klinik, så har du mulighed for at indrapportere hændelsen til Patienterstatningen. Vi hjælper dig gerne.

Kopi af journal

Du har mulighed for at få kopi af din fysioterapeutiskejournal. Du skal kontakte klinikken/din fysioterapeut, som vil tilbyde en gennemgang af journalen, inden den udleveres.